VIPS: Knjigovodstveni software

VIPS predstavlja novu generaciju softvera za cjelokupno knjigovodstveno poslovanje. Predstavlja potpuno integrisan poslovni sustav pomoću kojeg svako poduzeće može zadovoljiti sve potrebe vezane za upravljanje robnim/materijalnim i financijskim poslovanjem. VIPS je potpuno neovisan o području djelatnosti i može se upotrebljavati u poduzećima svih veličina. Modularni oblik programa vam omogućava postepenu prilagodbu sustava potrebama vašeg poduzeća, kako danas, tako i u budućnosti.
VIPS knjigovodstveni software se sastoji od sljedećih modula:

 • Materijalno poslovanje,
 • Financijsko poslovanje,
 • Knjige faktura i PDV,
 • Osnovna sredstva,
 • Obračun Plaća
 • Proizvodnja

Pored navedenih značajki, VIPS vam omogućava i administraciju aplikacije, tako da možete praviti sigurnosne kopije vaše baze podataka, dodjeljivati djelatnicima odgovarajuće dozvole za rad nad aplikacijom i slično.
U nastavku ćemo navesti osnovne značajke VIPS knjigovodstvenog sustava zbog kojeg predstavlja odlično rješenje za vaše poslovanje.

Tehnologija
Sigurnost podataka je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija stvar kada se razmišlja o poslovanju poduzeća. VIPS knjigovodstveni sustav je baziran na Microsoft platformi te koristi SQL Server 2008, prema mnogim procjenama jedan od najboljih sustava za upravljanje bazama podataka, što obezbjeđuje da vaši podaci budu uvijek sigurni i dostupni.  Aplikacija je rađena uz pomoć Microsoft Visual Studio 2008 aplikacije, jednog od najpopularnijih rješenja pri izradi softvera, pomoću kojeg smo napravili jednostavan, lak za korištenje, moderan i što je najvažnije stabilan knjigovodstveni sustav.

Modularnost
Program može raditi kao jedna cjelina i/ili potpuno samostalno. To znači, robno/materijalno i financijsko mogu a i ne moraju biti povezani. Program može sadržavati i dodatni modul za plaće, a može se naručiti program i bez ovog modula. Korisnici mogu po vlastitom izboru birati mjesto knjiženja (odnosno temeljnice). Obično se izlazni i ulazni računi spremaju na dva različita mjesta knjiženja.

Automatizam
Program ima mogućnost automatskog knjiženja u financijsko, jednostavnim pritiskom na dugme Zaključaj.
Nakon što se račun zaključi, više ga nije moguće mijenjati sve dok se ne otključa u financijskom.

Izvještaji
Podaci nisu od velike koristi ako nemamo odgovarajući mehanizam pomoću kojeg možemo upravljati tim podacima. U tu svrhu posebnu ulogu imaju izvještaji, koji moraju biti jasni, precizni i pregledni onima koji ih koriste. VIPS knjigovodstveni sustav sadrži veliki broj različitih izvještaja koji omogućavaju praćenje poslovanja poduzeća i daju precizne pokazatelje stanja kako za djelatnike, tako i za upravno rukovodstvo. VIPS također raspolaže i sa snažnim mogućnostima pretraživanja izvještaja. Uz pomoć velikog broja parametara je moguće dobiti izvještaje na temelju pojedinog komitenta, dobavljača, broja konta, datumu, odnosno po bilo kojem željenom kriterijumu.

Kompatibilnost
VIPS knjigovodstveni sustav je kompatibilan s ranijim Windows verzijama (98/NT, 2000), kao i sa novijim (XP, Vista, Windows 7). Pored toga, sustav je kreiran i pripremljen za predstojeću fiskalizaciju, te u potpunosti prilagođen zakonima i odredbama.

PREDNOSTI VIPS KNJIGOVODSTVENOG SUSTAVA:

 • Centralizirano upravljanje podacima
  Podaci se nalaze na jednom mjestu, što omogućava lako praćenje i pregled poslovanja poduzeća. Bilo kakve greške ili odstupanja se lako mogu primijetiti i evidentirati.
  Smanjeni rizik od ljudske pogreške
  Korištenjem VIPS-a smanjuje se mogućnost ljudske greške koja može nastati jer se knjiženja vrše automatski. Program upozorava korisnika ukoliko postoji greška prilikom unosa te traži od njega da ispravi te pogreške.
 • Jednostavno i brzo kreiranje izvještaja
  Veliki broj poslovnih izvještaja osigurava praćenje i evidentiranje poslovnih događaja. Uz pomoć parametara, korisnici mogu kreirati prilagođene izvještaje, odnosno izvještaje po npr. jednom komitentu, artiklu, grupi artikala, određenom vremenskom periodu i sl.
  Korisniku orijentirano grafičko okruženje
  Korisnici trebaju malo ili nimalo da mijenjaju radne navike. Pregledno i korisniku orijentirano grafičko okruženje omogućava zaposlenima jednostavan i učinkovit rad.

OSNOVNE ZNAČAJKE VIPS KNJIGOVODSTVENOG SUSTAVA
VIPS se sastoji od nekoliko, međusobno povezanih cjelina, odnosno modula:

 • APLIKACIJA – omogućava osnovne operacije poput promjene trenutne lozinke, popisa izvještaja, ili odjave i izlaza iz programa.
 • MATIČNI PODACI – koriste se za unos podataka o poduzeću,  načina plačanja, jedinicama mjere itd.
 • ARTIKLI I USLUGE – ovdje se unose podaci o artiklima i uslugama. Važno je spomenuti da se artikli mogu unositi po različitim poslovnim jedinicama, mogu se unijeti i normativi, te grupe i podgrupe artikala.
 • KOMITENTI – sadrži podatke o komitentima. Moguće je unijeti komitenta kao pravno ili fizičko lice, kao i podatke o bankama, te kreirati i ogovarajuće grupe komitenata.
 • KNJIGE FAKTURA I PDV – kao što i samo ime kaže sadrži knjige faktura. Bilo da se radi o knjigama ulaza, knjigama izlaza, ili knjigama uvoza, moguće je unijeti neograničen broj knjiga, odnosno onoliko knjiga koliko vam je potrebno. Pored toga, program ima mogućnost kreiranja PDV prijave, gdje automatizam i jednostavno, korisniku orijentirano korištenje programa još jednom dolaze do izražaja.
 • MATERIJALNO POSLOVANJE – sadrži sve dokumente potrebne za rad sa materijalnim dijelom poslovanja, bilo da sa radi o unosu ulaznih kalkulacija, izradi izlaznih računa, ili o pravljenju inventura, zapisnika o promjeni cijena, pa sve do rada s kasama ukoliko se radi o uslužnim djelatnostima. Jednostavno rečeno, program je optimiziran za bilo koju djelatnost i zadovoljiti će sve potrebe bilo kojeg poduzeća.
 • FINANCIJSKO POSLOVANJE – modul financijskog poslovanja sadrži prije svega kontni plan koji se može razložiti na 5 i više decimala, zavisno od potrebe poduzeća, zatim naloga za knjiženje koji na jednostavan način knjiži sve vaše fakture u glavnu knjigu, te temeljnice i blagajnički nalog. Također sadrži i izvještaje poput bruto bilance ili izvještaja glavne knjige, koji vam na jasan i pregledan način prikazuju trenutno stanje.
 • OSNOVNA SREDSTVA – VIPS knjigovodstveni sustav sadrži i modul za upravljanje osnovnim sredstvima koji predstavlja još jednu dodatnu mogućnost ovog potpunog knjigovodstvenog rješenja.
 • PLAĆE – VIPS vam omogućava da vršite i automatski obračun plaće te generira odgovarajuće izvještaje poput GIP obrasca, porezne kartice, M4 obrasca itd, koji u mnogome pomažu knjigovođama jer ne moraju više ručno da rade ove izvještaje. Prije toga je naravno potrebno unijeti podatke o djelatnicima i neto ili bruto plaćama. Uz pomoć automatskog kreiranja izvještaja mogućnost ljudske pogreške je svedena na minimum.
 • ADMINISTRACIJA APLIKACIJE – koristi prije svega tehničko osoblje poduzeća, koji mogu da rade sigurnosne kopije, te određuju korisnička prava nad aplikacijom. Na ovaj način je moguće dodijeliti specifična prava nad aplikacijom za svakog djelatnika pojedinačno. Na primjer, jednom djelatniku se može dozvoliti da može koristiti samo modul Materijalno poslovanje, dok sve ostale module ne može da koristi. Moguće je ići i još detaljnije, te je tako moguće pojedinom djelatniku dodijeliti samo mogućnost knjiženja u glavnu knjigu ili pregled blagajni, dok su mu sve druge mogućnosti nedostupne. Ista prava se mogu dodijeliti i nad grupama korisnika. Ovakav pristup upravljanja aplikacijom i podacima predstavlja jedan viši nivo sigurnosti i odlično rješenje za veća poduzeća u kojima radi nekoliko stotina zaposlenih i u kojima je, radi toćne evidencije i praćenja tijeka podataka,  bitno razgraničiti ulogu svakog djelatnike i čemu smije, odnosno ne smije pristupiti.
  Iz svega dosad navedenog je jasno da VIPS knjigovodstveni sustav predstavlja jedno cjelokupno rješenje, koje osigurava da vam neće biti potrebni nikakvi dodatni programi koji dodatno opterećuju budžet poduzeća. Stabilna programska platforma osigurava, da će vaši podaci biti uvijek sigurni i dostupni, veliki broj izvještaja i ostalih mogućnosti koje nudi ovaj sustav daje upravnom rukovodstvu precizne i pravovremene podatke, i olakšava svakodnevni rad djelatnicima.

Kontakti

Vanima d.o.o.

Vukovarska 52
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

email: vanima@vanima.com
tel: +387 36 348 604
fax: +387 36 348 606

Tražimo partnere

Postanite prodavač, distributor ili instalater našeg programa!

Tražimo partnere (trgovce i integratore) u regiji koji će našu aplikaciju prodavati i održavati. Nudimo fleksibilne rabatne ljestivice i fer podjelu zarade s kojom dobivate i do 50% vrijednosti licence, a sve ovisno o dogovoru i podjeli posla.

Za dodatne informacije javite se na naše telefone ili email adrese.